Välkommen till oss på Stangdell & Wennerqvist

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist är specialiserad på samhällsbyggnadsjuridik – med särskild inriktning mot miljörätt, fastighetsrätt, va-rätt, offentlig rätt, offentlig upphandling, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Vi har lång och väldokumenterad erfarenhet från både nationellt mycket stora till mindre, privata samhällsbyggnadsärenden. Inom våra specialistområden har vi uppdrag över hela landet och ofta för offentliga verksamheter/uppdragsgivare.

Vårt nära samarbete med specialister inom andra fackområden – som fastighetsvärdering, miljökonsekvensbeskrivningar, geohydrologi etc – gör att vi kan erbjuda våra klienter en heltäckande service.

I vårt dagliga arbete förenar vi specialistkunskapen och erfarenheten med ett största engagemang för våra klienter och ärenden.

Med kunskap och engagemang – i varje ärende!

Aktuellt

 • [02-01-2017]

  Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist vill tacka alla kunder och samarbetspartners för [..]

  Mer

  [02-01-2017]

  Ytterligare en vattenpump även i år! Vi fortsätter med vårt arbete/sociala engagemang genom [..]

  Mer
 • [02-01-2017]

  Parisavtalet har trätt i kraft Den 4 november 2016 hade tillräckligt många länder [..]

  Mer

  [18-10-2016]

  Välkommen till lunchföreläsning om den senaste praxisen kring miljökvalitetsnormer vid tillståndsprövning och i [..]

  Mer
 • [11-08-2016]

  Vi har tecknat ramavtal med SKL/SKI för juridiska tjänster Sveriges Kommuner och Landsting [..]

  Mer

  [08-04-2016]

  Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen I vårt nyhetsbrev [..]

  Mer
 • [18-12-2015]

  Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist vill inledningsvis tacka alla kunder och samarbetspartners [..]

  Mer

  [04-12-2015]

  Ytterligare en vattenpump Vi fortsätter även i år med vårt arbete/sociala engagemang och [..]

  Mer