Välkommen till oss på Stangdell & Wennerqvist

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist är specialiserad på samhällsbyggnadsjuridik – med särskild inriktning mot miljörätt, fastighetsrätt, va-rätt, offentlig rätt, offentlig upphandling, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Vi har lång och väldokumenterad erfarenhet från både nationellt mycket stora till mindre, privata samhällsbyggnadsärenden. Inom våra specialistområden har vi uppdrag över hela landet och ofta för offentliga verksamheter/uppdragsgivare.

Vårt nära samarbete med specialister inom andra fackområden – som fastighetsvärdering, miljökonsekvensbeskrivningar, geohydrologi etc – gör att vi kan erbjuda våra klienter en heltäckande service.

I vårt dagliga arbete förenar vi specialistkunskapen och erfarenheten med ett största engagemang för våra klienter och ärenden.

Med kunskap och engagemang – i varje ärende!

Aktuellt

 • [18-10-2016]

  Välkommen till lunchföreläsning om den senaste praxisen kring miljökvalitetsnormer vid tillståndsprövning och i [..]

  Mer

  [11-08-2016]

  Vi har tecknat ramavtal med SKL/SKI för juridiska tjänster Sveriges Kommuner och Landsting [..]

  Mer
 • [08-04-2016]

  Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen I vårt nyhetsbrev [..]

  Mer

  [18-12-2015]

  Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist vill inledningsvis tacka alla kunder och samarbetspartners [..]

  Mer
 • [04-12-2015]

  Ytterligare en vattenpump Vi fortsätter även i år med vårt arbete/sociala engagemang och [..]

  Mer

  [06-07-2015]

  Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Ekosystemtjänster är ekosystemets direkta eller indirekta bidrag till människors hälsa [..]

  Mer
 • [02-06-2015]

  Charlotte Bourner är sedan maj 2015 ny medarbetare och biträdande jurist hos oss.

  Mer

  [01-04-2015]

  Samråd för vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har sammanställt förslag [..]

  Mer